Közbírtokosság

Közbírtokosság bemutatása

Az erdős területek és legelők a közösség közös használatában voltak egészen 1989. junius 30 –ig. Később ezeket a területeket nevesítették, de feloszlatlan maradt. Abban az időben 21.673 hold volt a legelők és az erdők összterülete. 1899 –ben 27 gazdaság akiknek 100 holdnál nagyobb birtokuk volt kiléptek a közösből, összesen 5195 hold területtel, 16478 holddal megalakult a gyergyóalfalvi Közbirtokosság.

A jelenlegi közbirtokosság 8066 ha erdős és legelős területtel rendelkezik. Jelenleg 2500 tagja van a közbirtokosságnak, akik lehetnek fizikai és jogi személyek is.

A közbirtokosság vezetői a közgyűlés, igazgatótanács és a cenzorbizottság. A közbirtokosság legfelsőbb vezető szerve a közbirtokossági tagokból álló közgyűlés. A közgyűlés meghatározott időközönként 11 tagú igazgatótanácsot, elnököt, alelnököt, titkárt és erdőgazdát választ, valamint kinevezi a háromtagú cenzorbízottságot.

Jelenleg Mihálydeák Imre a közbirtokosság elnöke. Az alelnök szerepe az, hogy ha az elnök több mint egy hétig nem tudja gyakorolni a hatáskörét ő maga, irányítja azt.

A gyergyóalfalvi közbírtokosság elérhetőségei:

537130, Gyergyóalfalu, 633
Hargita megye, Románia

tel/fax: (004) 0266354115
e-mail: kozbirtokossag@freemail.hu