Helikon Fúvószenei Egyesület

Az éneklés és a zenélés magunk gyönyörködtetésére és mások szórakoztatására az egyik legszebb emberi tevékenység. A közös éneklés és zenélés egy embercsoport egymáshoz való tartozását jelenti.

Gyergyóalfaluban a közös éneklésnek és hangszeres muzsikálásnak régi hagyományai vannak. Az 1920-as évek elején amatőr muzsikusokból „kamara zenekar” alakult, majd 1929-ben a Katolikus Népszövetség keretében „dalárda” alakult Szakács Antal tanár vezetésével.
Ilyen zenei élet közepette érlelődött a gondolat, elsősorban a Tûzoltó testület körében, egy fúvószenekar megszervezésére. A szerencsés véletlen úgy hozta, hogy Domokos Pál Péter lett Alfaluban a kántor-tanító, aki szintén lelkes híve volt a fúvószenekar létrehozásának. Így 1934. június 16-i közgyűlésen határozták el a fúvószenekar megalakítását.

Politikai és gazdasági okok miatt a zenekar az idők folyamán többször is újraszerveződött.

A II világháború után a zenekart Györffy Bálint dirigálta. A támogatók nélkül maradt zenekart három évtizeden keresztül a zenekari tagok ügyszeretete tartotta össze.

1979-ben Bellai Antal vezetésével szerveződött a zenekar, 1982-tõl György Dénes is bekapcsolódott a zenekar vezetésébe, 1987-tõl egyedül vezette a zenekart.

Ez a történelmi visszatekintés Fülöp Sándor nyugalmazott mérnök Úr, Gyergyóalfalu díszpolgára kitartó, lelkiismeretes kutató munkájának eredményeképpen jött létre, amely segítségével betekintést nyerhetünk az alfalvi fúvószenekar életébe a kezdetektől napjainkig.

Egy ilyen hagyománnyal rendelkező civil szerveződés ahhoz, hogy ma is meg tudja állni a helyét és be tudja tölteni társadalmi és kulturális szerepét a község életében, már szervezettebb formát kellett válasszon a működéséhez. Így 2000-ben Erdős András, Ilyés József és az akkori lelkes csapat kezdeményezésére újraszervezték és bejegyeztették, mint hivatalosan működő civil szervezetet Helikon Tûzoltó Fúvószenei Egyesület néven. Céljuk: a minőségi zenélésre, jobb hangzásra való törekvés. Ennek érdekében zenei képzéseket szerveztek, ami azóta is folyamatosan működik. A zenei képzés, a hivatalos működés már jelentős minőségi változást hozott a zenekar életében, ezt pedig megerősítette és szaktudásával, odaadó munkájával a fejlődés útjára terelte a zenekarban két évig tevékenykedő Mayer Róbert karmester. Ebben az időszakban több sikeres fellépésen bizonyított a zenekar, a magyarországi, Móri IV. Nemzetközi Fúvós Fesztiválról pedig ezüstéremmel tért haza.

2004-tõl a karmesteri munkát Csata Levente végzi, akinek zenei irányítása alatt ugyanolyan lelkesedéssel próbálja megállni a helyét a zenekar, mint a kezdetekkor. Habár napjainkban egyre nehezebb önkénteseket találni, a 25 tagból álló csapat szabadidejét feláldozva, a faluközösség szolgálatában ma már tudatosan próbálja fenntartani ezt az örökséget, továbbadni az utókor számára.

A zenei irányítás mellett fontos szerep hárul azokra a tagokra, akik a zenekar ügyintézésével foglalkoznak. Erdõs András alelnöknek és Blénesi Dénes, az egyesület pénzügyi felelősének köszönhetően sikerült teljesen felújítani a hangszerállományt, ugyanakkor fontos szerepük van a különböző rendezvények megszervezésében és lebonyolításában.

A Helikon Fúvószenei Egyesület munkájának értéke, hogy minden egyes tagja saját tudásával, felkészültségével próbál eleget tenni a kortárs fúvószenei kultúra igényeinek, szolgálva ezáltal a faluközösséget.

Erdős Ágnes – elnök Helikon Fúvószenei Egyesület