Fanfara „Helikon”

Cântatul şi muzica instrumentală este una dintre cele mai frumoase activităţi ale omului pentru propria încântare.

În Joseni cântatul şi muzica instrumentală au vechi tradiţii. La începutul anilor 1920 din muzicieni amatori s-a format o „orchestră de cameră”, apoi în 1929 s-a format corul Asociaţiei Populare Catolice cu conducerea profesorului Szakács Antal.
În astfel de condiţii a apărut ideea organizării unei fanfare, mai ales în rândurile pompierilor voluntari. O întâmplare fericită a făcut ca cantorul satului să fie numit Domokos Pál Péter, care la rândul lui a pledat pentru înfiinţarea fanfarei. La adunarea generală din 16 iunie 1934 s-a hotărât înfiinţarea fanfarei.

Din motive politice şi economice, de-a lungul timpurilor fanfara s-a reorganizat de mai multe ori. După cel de al Doilea Război Mondial dirijorul orchestrei era Györffy Bálint. Orchestra, rămasă fără sprijinitori, a supravieţuit timp de trei decenii mulţumită iubirii pentru muzică a membrilor.

În 1979 orchestra s-a reorganizat sub conducerea lui Bellai Antal. Începând din anul 1982 s-a implicat în conducerea orchestrei şi György Dénes, care a condus aceasta singur din 1987.

În 2000 Erdős András, Ilyés József echipa entuziastă de atunci au reorganizat şi au înregistrat orchestra sub numele de „Asociaţia Helikon, Orchestra de Suflători a Pompierilor. Scopul lor este aspiraţia spre a face o muzică de înaltă calitate. În acest scop au organizat perfecţionări care funcţionează şi în zilele noastre. Educaţia muzicală şi funcţionarea oficială a adus o schimbare majoră în viaţa orchestrei, aceasta a fost accentuată de munca entuziastă de peste doi ani a dirijorului Mayer Róbert. În perioada accea orchestra a luat parte la mai multe reprezentaţii. De la Festivalul Internaţional al Fanfarelor, ediţia a IV-a, organizat la Mór (Ungaria), orchestra a adus o bine meritată medalie de argint. Din 2004 dirijorul orchestrei este Csata Levente.

Pe lângă îndrumarea muzicală, o muncă importantă le revine conducătorilor Asociaţiei. Mulţumită vicepreşedintelui Erdős András şi a lui Blénesi Dénes, s-a reuşit reînnoirea fondului de instrumente.

Erdős Ágnes – preşedinte – Asociaţia Helikon Orchestra de Suflători a Pompierilor