Asociația Culturală DPP (DPPHE)

Asociaţia Culturală „Domokos Pál Péter”

Asociaţia Culturală „Domokos Pál Péter” a luat fiinţă la 10 noiembrie 2000.
Ideea înfiinţării îi aparţine învăţătoarei pensionare Gálné Kovács Irma, artist popular, etnograf, preşedintele de onoare a asociaţiei, membră în mai multe ONG-uri interne şi internaţionale, cetăţean de onoare a comunei Joseni.
Membri fondatori: Gálné Kovács Irma, Hunyadi Irén, György István, Nagy Imre, Gál Margit, Török Attila, Sövér Lajos, Pál Csaba, Balázs József, Gál Mihály, Madarász Teréz.
Membri conducători:- preşedinte de onoare- Gálné Kovács Irma
– Hunyadi Irén, Iszlai Katalin, Gál Margit, Török Attila, Sövér Lajos, Pál Csaba.

Asociaţia poartă numele dascălului-cantor de odinioară, a muzicianului ceangău, Domokos Pál Péternek. Asociaţia are ca scop păstrarea, ocrotirea, predarea şi crearea tradiţiilor locale. Organizarea de manifestări şi evenimente prin care se poate trezi interesul locuitorilor cu privire la cultura populară a comunei, păstratrea şi respectarea tradiţiilor. În cadrul asociaţiei funcţionează mai multe cercuri, cum ar fi: cercuri de ţesut, de cusut, de cioplit în lemn, de ţiteră, învăţarea cântecului şi a dansului popular pentru diferite vârste. Obiectele făcute la aceste cercuri sunt valorificate la diferite târguri meşteşugăreşti. Îndrumătorii acestor cercuri de-a lungul anilor au fost:

  • la ţesături: Gálné Kovács Irma, Madarász Dávidné, Kozma Juliánna, Török Mária, Domokos Árpádné, Ferencz Mária;
  • la cioplitori în lemn: Török Attila, Pál Sándor, activitate independentă desfăşoară László Pál şi Kovács Attila;
  • la ţiteră şi muzică populară: Nagy Imre, Kiss Sándor, Iszlai Katalin, Kiss Emese;
  • la cântecul popular: Fülöp Ibolya, Iszlai Katalin, Pál Ibolya;
  • la jocurile populare pentru copii: Hunyadi Irén, Iszlai Katalin, Szakács Bernadette, Mayer Juliánna;
  • la dans popular: Pál Csaba, György Szilvia, Gál József, Nagy Botond, Nagy Beáta, Mogyorósi László, Karda László.

În cadrul clăcilor de tăiat cârpă au făcut prezentări: Hunyadi Irén, Iszlai Katalin, Bogyé Ilona şi Simon Jolán. Dintre activităţile de culegere şi prelucrare cea mai importantă este înfiinţarea camerei memoriale „Domokos Pál Péter” (Gálné Kovács Irma), a cărei scop este descoperirea şi aducerea acasă a personajelor renumite care se leagă de comună.

Apariţii editoriale:      – „Cifrahímesek Gyergyóalfaluban”, 2005, este o culegere de mai multe decenii a doamnei Gálné Kovács Irma

– Caiete informative apărute la diversele manifestări ale minorităţilor naţionale, autori: – Jánossy Alíz (ziaristă), Hunyadi Irén és Iszlai Katalin (învăţători) – Cultura în comunitate si între comunităţi (2004)
– culegere din memoriile membrilor ansamblului de ţiteră, „Szivárvány havasán” redactat de Jánossy Alíz (ziaristă), Hunyadi Irén és Iszlai Katalin (învăţători).

Asociaţia organizează şi participă anual la expoziţii, festivaluri şi târguri atât în ţară cât şi în străinătate.