Művelődési ház

A művelődási ház elsősorban a kultúrát kedvelők otthona kíván lenni, egy olyan hely ahol különböző közösségi és egyéni kezdeményezések és ötletek megvalósulhatnak. Az írástudás elterjedésével nő az írástudók száma amelynek következtében a kultúrtevékenység terjed a faluban és szükség mutatkozik egy művelődési ház építésére. Így  1953-1954-ben épült a gyergyóalfalvi művelődési ház, 400 férőhelyes teremmel, előcsarnokkal, öltözőkkel és klubhelyiséggel. A lakosság művelődési élete mindennapjainak és ünnepeinek szükségszerű velejárója, mely sok esetben sajátos színt kölcsönöz a község szellemi törekvéseinek.

Petofi Sandor muvelodesi haz

Az első igazgató a művelődési házban Köncel Rozália 1954-ben. 1957 -ben Székely Béla újjászervezi a dalárdát. 1970-1980 a kultúrtevékenység a Megélénkült Romania fesztiválra összpontosit, ahol a kultúrcsoport résztvett az ennek keretén megszervezett versenyen.

A művelődési ház, több olyan értékhordozó kultúrális megmozdulást kezdeményez, támogat mint szinjátszás, néptánc, képzőművészet, közösségi összejövetelek, falunapi rendezvények stb. amelyek nagymértékben hozzájárulnak a gyergyóalfalvi lakosság kulturális életének bővítéséhez.