Schools

Şcoala „Veress” (una dintre cele mai vechi clădiri din Joseni, a fost construită în 1823)

Clasele I-IV

Şcoala „Veress”

Aşa este denumită de comunitate mai bine de o sută de ani, în ciuda faptului că pe faţada clădirii figurează alt nume. Iniţial nu a fost construit ca şcoală. Iniţial a fost construit ca comandament şi locuinţă de serviciu pentru comandanţii companiei 11. al Batalionului 1. de Grăniceri Secui. Majoritatea costurilor construcţiei au fost suportate de locuitorii comunei (…quiliber Pater familiar unu Hung. florrenum solvere debuit…– fiecare cap de familie este obligat să doneze un forint unguresc). Astfel s-au adunat paste 1600 de forinţi, sumă care asigura majoritatea costurilor construcţiei. Clădirea a avut şi rol istoric. În timpul revoluţiei din 1848-1849 aici a fost comandamentul militar al scaunelor secuieşti. În 1850 unităţile de grăniceri s-au transformat în unităţi militare obişnuite. Astfel s-a transformat şi destinaţia clădirii. O parte a fost ocupată de conducerea comunei şi astfel a devenit primărie. În 1869 Horváth Károly, parohul de atunci a cerut o sală mai mare din clădire, unde a înfiinţat o clasă de studiu pentru băieţi. Peste doi ani toată clădirea a devenit şcoală. În această şcoală a predat dascălul-cantor Veress Zsigmond, de pe urma căruia locuitorii comunei au dat clădirii denumirea de Şcoala „Veress”.

Clădirea şcolii este în stare foarte bună şi astăzi. Aici au predat printre alţii, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea Balázs Gergely, învăţător principal, care era şi un gospodar renumit, cel care a implementat noile metode în agricultură. Aici a predat în anii 1933–1936 renumitul folclorist şi etnograf, dascălul-cantor Domokos Pál Péter, profesoara Ágoston Mária, profesorul Szakács Antal, cel care a avut un conflict major cu profesorii şcolii de stat şi din această cauză a trebuit să-şi părăsească satul natal. Au mai predat personalităţi ca: Kiss Erzsébet, Koncsag Margit, Koncsag Gizella, Baricz Ilona, soţii Ambrus, Gáll Viktória – aceştia au rezistat presiunii şi stării jalnice a educaţiei private bisericeşti dintre cele două războaie mondiale. Mulţumită lor în Joseni, în decursul celor 400 de ani de educaţie şcolară, nu a stagnat niciodată educaţia în limba maternă. În cele din urmă îl amintim pe învăţătorul-director Erőss József, martirul poporului, a cărui viaţă a fost curmată de forţele legionare în anul 1939.

În această clădire a funcţionat între anii 1920–1930 Şcoala Civică finanţată de biserica romano-catolică, fiindcă clădirea cu etaj a acesteia a fost confiscată de stat.
În ultimele decenii clădirea şcolii nu s-a schimbat, exceptând reabilitările făcute în ultimii ani. S-a schimbat şi împrejurimea şcolii. În locul pepinierei s-a construit un patinoar natural cu tribună acoperită. Lângă patinoar există un teren de handbal şi de atletism.

Dintre cele opt clădiri care deservesc educaţia în comună, această clădire este cea mai veche.

Şcoala de Fete (este construită la iniţiativa preotului Zomora Dániel în anul 1895)

Clasele V-VIII.

Şcoala Gaál Tamás (a fost construită în anul 1912 la Borzont)

Clasele I-IV.

Şcoala din Alszeg (este construită la iniţiativa preotului Zomora Dániel în anul 1895)

Clasele I-IV.

Şcoala Nouă cu Etaj (a fost construită în 1962. Poartă numele artistului plastic Sövér Elek)

Clasele IX- XII.

Şcoala Veche cu Etaj (a fost construită în 1875, în curs de reabilitare)

Clasele V-VIII.